ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ!!

Τι είναι το έργο GLAD

Το GLAD είναι ένα έργο της ΕΕ που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς, διαχειριστές έργων και επαγγελματίες σε θέματα παιδικής μέριμνας για την υποστήριξη των γονέων σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικών και την εξοικείωση με την τεχνολγία. Στοχεύουμε στην:

  • ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΠΑΙΔΙΩΝ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΟΝΙΚΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ & ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΜΑΖΙ,

ΓΟΝΕΙΣ & ΠΑΙΔΙΑ!

0
ΜΗΝΕΣ
0
ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
0
ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
0
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ