ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ!!

Τι είναι το έργο GLAD

Το GLAD είναι ένα έργο της ΕΕ που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς, διαχειριστές έργων και επαγγελματίες σε θέματα παιδικής μέριμνας για την υποστήριξη των γονέων σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικών και την εξοικείωση με την τεχνολγία. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, στοχεύσαμε στην:

  • ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΠΑΙΔΙΩΝ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΟΝΙΚΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει ένα πρώτο μέρος με θεωρητικό υπόβαθρο που σχετίζεται με τις ΤΠΕ (ορισμοί ψηφιακών δεξιοτήτων/ικανοτήτων, προφίλ ψηφιακών ικανοτήτων, σύντομες πληροφορίες για εθνικά συστήματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, περιγραφή γονικών δεξιοτήτων που συνδέονται με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών). Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει αποτελέσματα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη με μια ομάδα γονέων και εκπαιδευτών ενηλίκων στα πλαίσια του έργου μας. Το αποτέλεσμα αυτών των αναλύσεων είναι η δημιουργία ενός νέου προφίλ ψηφιακών ικανοτήτων για γονείς και εκπαιδευτές ενηλίκων.

ΓΟΝΙΚΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Ο σκοπός αυτού του Εγχειριδίου είναι να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων με σχετικές δεξιότητες και ικανότητες σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση των γονέων, ενθαρρύνοντάς τους τρόπους να αποκτήσουν μεγαλύτερη ψηφιακή επίγνωση και να προωθήσουν ένα καλό σύστημα συνεργασίας και επικοινωνίας με τα παιδιά τους χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Αυτή είναι μια πυξίδα για τους εκπαιδευτές ενηλίκων ώστε να ενισχύσουν το ρόλο τους ως “διαμεσολαβητές” και υποστηρικτές στην καθοδήγηση των γονέων και των κηδεμόνων για τη δημιουργία ισχυρότερων σχέσεων με τα παιδιά τους μέσω της τεχνολογίας.

Θα βρείτε πλούσιες πηγές και καλές πρακτικές, καθώς και διορατικό υλικό που μπορεί να υποστηρίξει την καθημερινή σας εργασία.

ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε γονείς που ενδιαφέρονται να μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν καλύτερα τη σχέση μεταξύ παιδιών και τεχνολογιών. Περιλαμβάνει τρεις συμπληρωματικές εργαλειοθήκες. Η #1 εργαλειοθήκη αφορά την αυτοκατανόηση, τις προσωπικές δεξιότητες και τη διαχείριση των συναισθημάτων των γονέων. Η εργαλειοθήκη #2 αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη διαχείριση συγκρούσεων με τα παιδιά. Η εργαλειοθήκη #3 αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, τη διαχείριση τεχνολογιών και τη γονική διαμεσολάβηση στο σπίτι.

Ελέγξτε τις πηγές μας

O4
Καλώς ήρθατε στο GLADVille!

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ

ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ & ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΜΑΖΙ

ΓΟΝΕΙΣ & ΠΑΙΔΙΑ!

Το GLADVille είναι μια εφαρμογή για γονείς για αυτοαξιολόγηση και καθοδήγηση στην ψηφιακή εκπαίδευση. Περιλαμβάνει διάφορα θέματα και έτοιμες-προς-χρήση απαντήσεις για τη διαμεσολάβηση της ψηφιακής εκπαίδευσης και πρακτικές πληροφορίες για συγκεκριμένες καθημερινές καταστάσεις όπου μπορούν να εμπλακούν παιδιά. Το GLADVille είναι ένα ψηφιακό παραμύθι! Ένα ρομπότ, ο Chippy, πέφτει σε λάθος εποχή και πρέπει να το βοηθήσετε να επιστρέψει στο μέλλον του! Είστε έτοιμοι;

Εγχειρίδιο Εφαρμογής
Αυτοαξιολόγηση

Αρχές και φορείς για τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών

Πιστεύουμε ότι η ενεργή ανατροφή των παιδιών σημαίνει επίσης να γνωρίζουμε ποιος/α μπορεί να προσφέρει καλή υποστήριξη όσον αφορά τις πηγές, τις εκστρατείες, και τις συμβουλές προστασίας για τα παιδιά και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για αυτά τα θέματα. Μπορείτε να βρείτε εδώ τη λίστα με τις κύριες αρχές προστασίας των παιδιών στις συμμετέχουσες χώρες του έργου GLAD. Η παρακολούθηση των βασικών συζητήσεων και η ανάγνωση νέων πολιτικών είναι πάντα ένας καλός τρόπος για να συνεχίσετε την ενεργό ανατροφή των παιδιών σας 🙂

🇵🇱 🇪🇸 🇷🇴 🇮🇹 🇨🇾
Rzecznik praw dziecka DGAIA: Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia DGASPC: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului și agențiile sale județene Garanti e associazioni per la protezioni e i diritti dell’infanzia Αρχές και φορείς για τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών
UNICEF. Prawa dziecka EFI: Equipos Funcionales de Infancia Telefonul copilului Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza | AGIA Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Plataforma de Infancia España (POI) FRCCF – Despre Noi Ai.Bi. Amici dei Bambini Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας – Οικογένειας και Παιδιού
Publicystyka Observatorio de la Infancia CISMAI Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia Σπίτι του Παιδιού – Hope for Children
Kidprotect.pl Servicio de INFANCIA RESPONDE Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil Istituto degli innocenti
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Bienestar familiar sociația „Ana și Copiii” Telefono Azzurro
Fundacja Nowe Technologie Fundación ANAR Unicef Romania Telefono Azzurro Rosa – Centro contro la violenza su minori e donne
Centralny Dom Technologii UNICEF España Centru de zi pentru copii cu dizabilitati SOS Infanzia Associazione per la tutela e la protezione dei diritti dei bambini e delle bambine
Prawa rodziców Plataforma Infancia UNICEF Italia Sito ufficiale del Comitato Italiano
polska fundacja dzieci i młodzieży Oficina Asistencia Victimas Guida Genitori
Itinerarios de ciberseguridad
Observatiorio de la infancia
0
ΜΗΝΕΣ
0
ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
0
ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
0
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ