Μετά από σχεδόν δύο χρόνια διαχείρισης του έργου μας, παρά τις πολλές δυσκολίες που συναντήσαμε λόγω του COVID-19, ετοιμάζουμε τώρα δύο υπέροχα αποτελέσματα!

Το πρώτο αποτέλεσμα είναι μια καθοδήγηση για τους εκπαιδευτικούς ώστε να προσεγγίσουν την ψηφιακή εκπαίδευση των γονέων λαμβάνοντας υπόψη πολλές οπτικές γωνίες και κυρίως με πολλά συγκεκριμένα παραδείγματα και σενάρια που είναι πολύ χρήσιμα!

Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι ένα πρακτικό εγχειρίδιο για γονείς ή επιθυμητούς γονείς για να κολυμπήσουν στα αβέβαια νερά της ψηφιακής γονικής διαμεσολάβησης! Με άλλα λόγια, θέλουμε οι γονείς να έχουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση των πολλών ευκαιριών και κινδύνων του ψηφιακού κόσμου και ταυτόχρονα, να κατανοήσουν πώς να αντιμετωπίζουν τα παιδιά όσον αφορά τις ανάγκες και την προσέγγιση των ψηφιακών συσκευών!

Επιτέλους, τον Σεπτέμβριο μετά από ένα εντατικό καλοκαίρι δοκιμών, θα κυκλοφορήσει η τελική εφαρμογή του GLAD! Εδώ μπορείτε να έχετε μια προεπισκόπηση!

Απολαύστε το καλοκαίρι & μείνετε ασφαλής!

Πρόσφατα Άρθρα