Przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród ponad 50 edukatorów i 100 rodziców w Europie!

Sprawdziliśmy w jaki sposób rodzice korzystają z technologii oraz wspierają wykorzystanie technologii cyfrowych w edukacji swoich dzieci.

Nasz raport dostępny jest aż w 6 językach.

NA TEMAT MEDIACJI RODZICIELSKIEJ I CYFROWEJ W EUROPIE

Ostatnie Artykuły