Έχουμε διεξάγει συνεντεύξεις με περισσότερους από 50 εκπαιδευτικούς και 100 γονείς στην Ευρώπη!

Έχουμε διερευνήσει πώς οι γονείς έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και πώς υποστηρίζουν τα παιδιά στην ψηφιακή εκπαίδευση.

Η έρευνά μας είναι σε 6 γλώσσες, οπότε εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία!

ΓΟΝΙΚΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Πρόσφατα Άρθρα